Aandachtsvelden


Overdracht van kennis en ervaring is een continue aandachtspunt dat vorm krijgt via aandachtsvelden zoals transfers, medicatie, incontinentie, verpleeg- en verbandmiddelen. De medewerkers van een verpleegafdeling hebben één extra aandachtsgebied en worden hiervoor extra getraind. Zij informeren hun collega’s. Een aandachtsveld bestaat altijd uit een opleider, een specialist van het vakgebied en een medewerker uit de groep verpleegkundig eindverantwoordelijken (222).