Behandelaars


  • Revalidatieartsen
  • Specialisten ouderengeneeskunde
  • (Neuro)psychologen
  • Verpleegkundigen en verzorgenden
  • Fysiotherapeuten
  • Ergotherapeuten
  • Logopedisten
  • Bewegingsagogen
  • Diëtisten
  • Maatschappelijk werkers
  • Voedingsassistenten