Behandelaars


Binnen RRR zijn diverse behandelaren inzetbaar:

 • Revalidatieartsen
 • Specialisten ouderengeneeskunde
 • (Neuro)psychologen
 • Verpleegkundigen en verzorgenden
 • Fysiotherapeuten
 • Ergotherapeuten
 • Logopedisten
 • Bewegingsagogen
 • Diëtisten
 • Maatschappelijk werkers
 • Voedingsassistenten

Revalidatieartsen

De expertise van de revalidatiearts ligt op het gebied van diverse ziektebeelden in combinatie met wat u lichamelijk nog kan, welke activiteiten u nog kunt doen en hoe u deel kunt nemen in uw omgeving met de mensen om u heen.

Specialisten ouderengeneeskunde

De expertise van de specialist ouderengeneeskunde (SOG) is meer gericht op multiproblematiek (meerdere aandoeningen, problemen of afwijkingen tegelijkertijd) op het gebied van medische zaken, medicijn gebruik en sociale aspecten kenmerkend bij ouderen.

(Neuro)psychologen

Onze neuropsychologen zijn betrokken bij uw behandeling als onderzoek gewenst is naar uw cognitie (o.a. aandacht en geheugen), emotioneel en gedragsmatig functioneren. Veranderingen in dit functioneren worden uitgelegd aan u (en uw familie) en waar mogelijk behandeld.

Verpleegkundigen en verzorgenden

Op de revalidatieafdeling werken verzorgenden en verpleegkundigen. Zij ondersteunen u bij de dagelijkse activiteiten. U wordt gestimuleerd om zo zelfstandig mogelijk te handelen. Daarom spreken wij niet van verplegen, maar van verplegend revalideren.

Fysiotherapeuten

Onze fysiotherapeuten richten zich bij uw behandeling op de oorzaken en gevolgen van uw gezondheidsproblemen die invloed hebben op het bewegen. Dat kan zijn in individuele of groepstrainingen in het fitnesscentrum of in de oefenzaal.

Ergotherapeuten

Onze ergotherapeuten oefenen met u dagelijkse activiteiten om deze zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. U gaat hierbij aan de slag met voor u betekenisvolle handelingen en activiteiten. De training kan zowel op fysieke als cognitieve problemen gericht worden. Bijvoorbeeld: het bereiden van de warme maaltijd, een douche nemen, opstaan uit een stoel, boodschappen doen, tuinieren of het gebruiken van de telefoon, computer of iPad.

Logopedisten

Onze logopedisten bieden hulp bij problemen op het gebied van communicatie en op het gebied van eten en drinken. Deze problemen kunnen liggen op het terrein van  spraak, taal, stem, gehoor of het kauwen en slikken. De logopedist probeert de aard, oorzaak en ernst van de stoornis vast te stellen, en wordt daarbij eventueel bijgestaan door een taalkundige of een neuropsycholoog.

Bewegingsagogen

Onze bewegingsagogen dragen bij aan uw herstel door middel van de inzet van sport en spel. Dit kan in een individuele- of groepsbehandeling. Daarnaast wordt als onderdeel van de behandeling gebruik gemaakt van fitnessapparatuur. U traint aan de hand van een persoonlijk trainingsplan onder begeleiding van de bewegingsagoog of fysiotherapeut.

Diëtisten

Onze diëtisten helpen bij het creëren van een ideaal voedingspatron. Aan de hand van uw medische gegevens, een overzicht van wat u eet en drinkt en een gesprek met u beoordeelt de diëtist of u voldoende eet en drinkt. Als het nodig is, adviseert zij aanpassingen aan uw voedingspatroon.

Maatschappelijk werkers

Soms is het lastig om met uw veranderde situatie om te gaan. Onze maatschappelijk werkers bieden daarom ondersteuning bij verwerkings-, verander- en rouwprocessen. Dit kan individueel, in gesprek met uw naaste(n) of in groepsverband. Daarnaast kan een maatschappelijk werker u begeleiden bij allerhande praktische zaken tijdens en na uw opname. Bijvoorbeeld het regelen van thuiszorg, hulpmiddelen of andere aanpassingen.

Voedingsassistenten

Onze voedingsassistenten werken nauw samen met de andere disciplines en begeleiden u, als dat nodig is, tijdens de maaltijden. U kunt bij hen terecht met vragen over eten en drinken.