Historie


In 1968 gingen voor het eerst de deuren open op de Van Beethovenlaan 60. Daarmee ging de droom van mw. Christina Brouwer in vervulling. Een verpleeghuis speciaal voor reumapatiënten. Doel was ook elders in Nederland deze gespecialiseerde verpleeghuizen te openen.Mw. Brouwer was zelf reumapatiënt en wist als geen ander wat er nodig was. Wat zij voor zichzelf wilde, realiseerde zij voor anderen. Ruimte voor therapie en faciliteiten voor bewegen waren erg belangrijk. Een geluidsinstallatie maakte het mogelijk om iedereen mee te laten doen met ochtendgymnastiek. Privacy kreeg in die tijd een andere invulling dan tegenwoordig. De bedden stonden op zalen met vier of zes bedden. Eén persoonskamers waren een uitzondering.

Het gebouw dat in 1968 zijn deuren opende staat er nog maar is in de loop der jaren verschillende keren aangepast aan de veranderende tijd. De huidige Straussvleugel bevatte de volledige 130 bedden. In de bestaande kantorenvleugel huisveste het zusterhuis d.w.z. slaapkamers voor de zusters en broeders in opleiding. De directrice woonde in het appartement waar nu ook kantoren zijn.

In de jaren die volgde hebben medische ontwikkelingen, medicijnen maar ook orthopedische ingrepen en hulpmiddelen, het langer thuis, zelfstandig wonen van reumapatiënten mogelijk gemaakt. Het aantal reumapatiënten dat in aanmerking kwam voor opname in een verpleeghuis slonk daardoor. In het Rheumaverpleeghuis was toen veel ervaring opgedaan met het verplegen en behandelen van patiënten met problemen aan het bewegingsapparaat. De deskundigheid die was opgedaan met reumapatiënten werd gebruikt in de behandeling van andere patiëntengroepen met bewegingsproblemen. Steeds ging het om mensen die vanwege lichamelijke klachten niet meer konden doen wat zij zelf graag wilde. Zelfstandigheid en eigen regie waren sleutelwoorden.

In de keuze van bestuurders bleef de eigenzinnigheid en doelgerichtheid van oprichtster mw. Brouwer de boventoon voeren. In de loop der jaren hebben bestuurders zich nooit klakkeloos geconformeerd aan de lijn die vanuit ministeries werd neergezet. Vol overtuiging is ervoor gekozen om een kleine zelfstandige organisatie te zijn waar de zelfstandigheid van de cliënt een centrale plaats heeft.