Huisregels


Het centrum voor Reuma en revalidatie Rotterdam (RRR) wil graag een gastvrije organisatie zijn waar cliënten, bezoekers en medewerkers zich veilig voelen. 

Daarom zijn in het RRR de volgende huisregels van toepassing:

 • Gedraag u als gast van het RRR.
 • Wees vriendelijk, correct in de omgang en houd rekening met elkaar.
 • Toon respect voor alle medewerkers, cliënten en bezoekers.
 • Neem zorgvuldig kennis van de informatie die u mondeling of schriftelijk verstrekt wordt.
 • Vraag om opheldering wanneer u iets niet duidelijk is.
 • Houdt u aan gemaakte afspraken en indien noodzakelijk, meld u tijdig af.
 • In het RRR geldt een algemeen rookverbod.
 • Eigen u geen bezittingen van een ander of van het RRR toe.
 • Onthoud u van discriminerende en seksistische opmerkingen.
 • Onthoud u van agressie en geweld.
 • Het gebruik van drugs en misbruik van alcohol is verboden.
 • Houd u aan de overige regelingen die in het RRR gelden.

Gevolgen bij overtreding van de huisregels

 • Lichte overtreding: een formele waarschuwing door de leiding van de afdeling, het team of het cluster.
 • Bij herhaling of zwaardere vergrijpen: een schriftelijke waarschuwing door de Raad van Bestuur.

Bij herhaaldelijke of zware overtredingen

 • Als patiënt wordt u overgeplaatst of ontslagen,
 • Als bezoeker de toegang tot de instelling ontzegd.
 • Aangifte bij de politie behoort tot de mogelijkheden.