Kosten en verzekering*


Kosten en verzekeringen

In het RRR zijn patiënten voor kortdurende revalidatiezorg en voor langdurig verblijf. Voor beide soorten zorg geldt een andere financieringsvorm.

klik hier

Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke en vaste bewoners van een AWBZ-instelling.
In een AWBZ-instelling wonen mensen die een indicatie hebben voor zorg met verblijf in een instelling. Soms zijn ook hun partners meeverhuisd naar de instelling. Deze brochure is ook voor de meeverhuisde partner.

klik hier