Samenwerkingsverbanden


Samenwerking staat bij het RRR hoog in het vaandel. Het RRR werkt met vele ziekenhuizen, zorginstellingen en verpleeghuizen samen. Het RRR is onderdeel van Rotterdam Stroke Service. Ook heeft het RRR veel contacten met patiëntenverenigingen.

Rotterdam Stroke Service
In Rotterdam werken ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra en thuiszorg samen om de zorg voor cliënten met een beroerte zo goed mogelijk te organiseren. Gezamenlijk vormen deze instellingen de Rotterdam Stroke Service. Het RRR maakt daar ook deel van uit.

Ziekenhuizen
Veel ziekenhuizen verwijzen hun patiënten naar het RRR voor revalidatie en verdere behandeling. Het RRR heeft een intensieve samenwerkingsrelatie met Sint Franciscus Gasthuis, Havenziekenhuis, Erasmus Medisch Centrum, IJssellandziekenhuis, Reinier de Graaf, Haga ziekenhuis, Lange Land Ziekenhuis, Vlietland ziekenhuis, Groene Hart ziekenhuis. Het RRR werkt ook nauw samen met revalidatiecentrum Rijndam.

Patiëntenverenigingen
Reumapatiëntenvereniging/reumabond, informatie voor leden en mensen met reuma en andere geïnteresseerden
www.reumabond.nl

NPCF
de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
www.npcf.nl

De Nederlandse Vereniging voor Neurologie 
informatie over aandoeningen van het zenuwstelsel of van de spieren
www.neurologie.nl

Nederlandse Hartstichting
informatie over hart- en vaatziekten
www.hartstichting.nl

Stichting Constusio Cerebri Fonds
informatie over hersenkneuzingen en aanverwante zaken
http://www.hersenkneuzing.nl/content/html/89.asp

Nationaal Epilepsie Fonds
informatie over Epilepsie
www.epilepsiefonds.nl

Parkinson Vereniging
informatie over de ziekte Parkinson
www.parkinson-vereniging.nl

Stichting MS Research
informatie over Multiple Sclerose (MS).
www.msresearch.nl en www.msvereniging.nl

Nederlandse CVA vereniging
informatie over beroertes
www.cva-samenverder.nl/index.php