Traject na revalidatie in kliniek


Veel cliënten die in de kliniek revalideren gaan na een paar weken weer naar huis, eventueel gecombineerd met poliklinische revalidatie. Als het nodig is adviseren wij u over hulpmiddelen of thuiszorg.

Nog niet naar huis

Het kan voorkomen dat u na het revalidatietraject (nog) niet naar huis kan. Dat kan zijn omdat:

  • U onvoldoende in staat bent om (met of zonder hulp) voor uzelf te zorgen. Wanneer verpleeghuiszorg nodig is, kunt u kiezen voor wonen in het RRR verpleeghuis.
  • U in uw oorspronkelijke woning onvoldoende in staat bent om (met of zonder hulp) voor uzelf te zorgen, u woning nog moet worden aangepast of een verhuizing naar een andere woonvorm  noodzakelijk is. U kunt dan, ter overbrugging, maximaal drie maanden in de revalidatie Kliniek van RRR verblijven.