Valpreventie


Vallen is een veelvoorkomend probleem. Ouderen struikelen of vallen en breken iets. Om daar wat aan te doen, geeft het RRR de cursus Valpreventie.

Cursus valpreventie
Zes weken, één dagdeel in de week trainen onder begeleiding van de revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, bewegingsagoog en maatschappelijk werker, zodat vallen tot het verleden behoort.

Inhoud cursus
Een specifieke module voor ouderen met valproblematiek. Hierbij worden alle aspecten die invloed hebben op het vallen, meegenomen. U oefent en wordt begeleid, getraind en geadviseerd door een team van specialisten die dagelijks met valpreventie te maken hebben. De expertise van de orthopedisch schoenmaker kan ook worden ingezet. De behandeling wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar.  

Algemeen
Het aantal valincidenten onder ouderen in Nederland bedraagt circa 1,5 miljoen per jaar. Ongeveer 140.000 ouderen hebben daarna een medische behandeling nodig. Als ouderen bewuster zijn van de valgevaren en daadwerkelijk minder vallen, heeft dit een positief effect op de zorgkosten en de kwaliteit van leven van deze ouderen.

Meer informatie?
Neem contact op met de polikliniek van het RRR: 010-2781230 of mail naar secretariaatpolikliniek@rrr.nl.