Stichting Vrienden


Goede doelen


Onder het motto ‘BeterRRR worden, beteRRR blijven’, vestigt het RRR op verschillende wijze de aandacht op de meerwaarde van ouder wordende mensen voor de samenleving. Het RRR heeft zich gespecialiseerd in het behandelen en revalideren met als doel mensen (weer) zo lang mogelijk thuis te laten wonen. De werkwijze van het RRR sluit dan ook naadloos aan bij de Europese ambitie om de actieve rol die ouder wordende mensen in de samenleving kunnen blijven spelen, te benadrukken.

1962
In september is het 50 jaar geleden dat mw Brouwer, een jonge geëmancipeerde vrouw met Reuma, een droom had die zij na 10 jaar verwezenlijkt zag. Een plaats waar mensen met een reumatische aandoening de zorg kregen die zij nodig hadden maar toch ook nog een zelfstandig leven konden leiden: het Reumaverpleeghuis. De chirurgische technieken en nieuwe farmacologische inzichten hebben er sindsdien toe bijgedragen dat de beperkingen die nog altijd verbonden zijn aan reuma minder ingrijpend zijn. Opname in een verpleeghuis kan veelal worden voorkomen. Het Reumaverpleeghuis verbreedde haar aandacht naar die ouderen die ook baat hebben bij intensieve medische en paramedische zorg. Mensen die getroffen waren door een beroerte zijn daar een voorbeeld van. In 1993 is samen met het SFG het initiatief genomen om mensen die getroffen zijn door een beroerte, intensiever en sneller te behandelen dan gebruikelijk was.

2013
De gekozen werkwijze was niet alleen succesvol voor mensen met een beroerte, maar ook voor patiënten met andere diagnoses. Er werd een omslag gemaakt. De diagnose was niet langer het uitgangspunt, maar het doel van de patiënt: terug naar huis. Men kent het RRR misschien nog als Rheumaverpleeghuis, maar de multidisciplinaire behandeling (in groepsverband) was zo succesvol dat in 2009 de naam veranderd is. De nieuw gekozen naam sluit beter aan bij de officiële erkenning als revalidatiecentrum: centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (RRR). Veel van de patiënten die worden gerevalideerd wonen in Zuid-Holland. Steeds vaker komen mensen van verder weg naar het centrum, ook van buiten Nederland. Naast de officiële revalidatie erkenning in 2007, heeft het RRR sinds januari 2013 ook de officiële HKZ certificatie (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) op het bedrijfsonderdeel Medisch Specialistische Revalidatiezorg. Hiermee is het RRR het eerste en tot nu toe enige revalidatiecentrum voor ouderen met een HKZ-certificatie.

Comité van aanbeveling

Mw. Mariette Opstelten-Dutilh

Mw. Joke de Vries

Mw. Yvonne Nesselaar

Hr. Hans Becker

Doneren? Klik hier!