Over RRR

Het centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam is een zelfstandige zorgaanbieder op algemene grondslag in Rotterdam. Een innovatieve organisatie die vasthoudt aan haar grondbeginselen: de cliënt heeft regie, kennis wordt gedeeld en uitgedragen en moderne technieken en hulpmiddelen worden toegepast. In de basis is het RRR een verpleeghuis maar al twintig jaar richt het zich ook op revalidatie. In 2007 werd het RRR officieel als revalidatiecentrum erkend.

Het RRR is een klinisch en poliklinisch revalidatiecentrum én verpleeghuis voor ouderen. Het begrip ‘ouderen’ (55+) wordt ruim geïnterpreteerd. Belangrijk te weten is dat niet terug naar arbeid gerevalideerd wordt.

'beter worden, beter blijven'